Rượu trứng Nga sa hoàng màu trắng- Vodka Imperial Collection
Rượu vodka hình quả trứng
0988190899