Glenfiddich select cask 1lit duty free

1.900.000 

Glenfiddich select cask hay The glenfiddich select cask là kết quả của việc phối trộn hoàn hảo các loại rượu Whisky mạch nha đã được ủ trong thùng gỗ sồi

0988190899