Glenlivet master distiller”s reserve duty free

1.300.000 

Rượu Glenlivet distillers reserve sản xuất co kênh bán lẻ du lịch toàn cầu, các cửa hàng miễn thuế. Đồng thời cũng là phiên bản nhằm vinh danh nhà pha chế Alan Winchester

0988190899