Johnnie walker blue label 750ml duty free

3.750.000 

Johnnie walker blue label  một biểu tượng tinh tế, đẳng cấp: TINH HOA GỖ SỒI- TUYỆT KỸ CHẾ TÁC-TINH TÚY CHẤT RƯỢU

0988190899