Song long chầu tửu- kệ rượu hot chào 2024

2.750.000 

Song long chầu tửu có thế tự do vần vũ hơn. Biểu tượng này mô tả 2 con rồng với vẻ mặt mạnh mẽ, có thần hung giữ miện ngậm hạt ngọc đang hướng vào chai rượu. Điều này thể hiện sức mạnh và quyền lực; đồng thời chỉ chí khí man nhi đại trượng phu thời trước; uy mãnh tranh vương. Chính vì vậy, song long Chầu tửu đại diện cho bậc chí tôn, vương quyền.

0988190899