Rượu Trâu Đông Hồ 2021 vàng 23k

1.550.000 

Trâu Đông hồ có 2 mẫu chủ đạo”

  1. Mẫu trâu Đông Hồ có tạo hình chú bé thổi sáo, thả diều
  2. Mẫu trâu Đông Hồ đơn 
0988190899